Levensduur

Ook over de levensduur heeft Top-Cool nagedacht. Peltier Elementen hebben een lange levensduur, mits deze mechanisch niet worden belast.

In de conventionele systemen worden de Peltier elementen ingeklemd tussen harde metalen delen omdat ze goed contact moeten maken. Het is haast onmogelijk om de Peltier elementen over het gehele oppervlak goed en gelijkmatig in te klemmen, zonder dat er lokale piekspanningen op de elementen ontstaan. Hierdoor ontstaan er risicovolle gebieden (haarscheurtjes) die op ten duur voor breuk kunnen zorgen waardoor de module en dus het koelsysteem defect raakt.
Ook als de Peltier elementen warm en koud worden, zetten ze uit en krimpen ze. Deze micro-bewegingen zorgen voor extra grote kans op breuk op langere termijn.

In de Top-Cool Technologie worden de Peltier Elementen flexibel en zwevend in een rubber opgehangen. Hierdoor zijn er geen mechanische spanningen bij het monteren, en kunnen ze vrij uitzetten en inkrimpen, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd. Ook als ze in mobiele en schokkende applicaties worden toegepast, vangt het rubber de schokken op en worden de elementen niet extra belast.

Dit is opnieuw een verbetering in de toepassing van Peltier elementen die is geïmplementeerd in de Top-Cool Technologie.