Koelen

Over koelen

In de volksmond worden verschillende manieren van koelen vaak door elkaar gehaald, hieronder staan een aantal verduidelijkingen over hoe wij tegen de term "koelen" aankijken.

De koeling die de TCT kan verzorgen heeft betrekking op continue actieve koeling, wat kort inhoudt, koelen onder de omgevingstemperatuur en voor onbepaalde tijd, (dus niet tijdelijk koelen zoals bv. met ijs)

Lees hieronder meer over koelen

In tegenstelling tot verwarmen, waarbij energie wordt omgezet in warmte, kan koude als zodanig niet uit energie toevoer "geproduceerd" worden. Koelen is namelijk het onttrekken van warmte aan een materie. Het is dus het wegnemen van "warmte-energie". Omdat energie niet "vernietigd" kan worden, betekend dat de weggenomen "warmte-energie" elders moet worden afgegeven.

Onder de term "koelen"  kunnen we 2 situaties onderscheiden:
1. Koelen boven de omgevingstemperatuur (Passief koelen)
2. Koelen onder de omgevingstemperatuur (Actief koelen)

Actieve koeling t.o.v. passief koelen [aan omgeving]

Voorbeeld passief koelen, koelen van een motor van de auto.
De motor van de auto verbrandt energie uit de brandstof. Deze energie komt vrij in de vorm van mechanische energie en warmte energie. De mechanische energie wordt gebruikt om de auto te laten bewegen. De warmte energie wordt hoofdzakelijk niet gebruikt (behalve voor verwarming) en moet worden weggevoerd omdat de motor anders te heet wordt en defect raakt. Deze warmte wordt opgenomen door de koelvloeistof die langs de motor stroomt, en wordt vervolgens aan een radiator afgegeven die aan de voorkant van de auto zit. Langs deze radiator stroomt omgevingslucht van bv. 30 graden. De radiator koelt vervolgens weer af doordat deze de warmte aan de omgevingslucht afgeeft. (Welke met bv 35 graden de radiator verlaat.) Hierdoor wordt de motor niet warmer als ca 90 graden, en kan zodoende optimaal blijven functioneren. De motor hoeft dus NIET onder de omgevingstemperatuur gekoeld te worden!

Voorbeeld actief koelen, koelen van het interieur van een auto (airco).
Het interieur van de auto wordt in de zon al gauw erg heet bv. 40 graden. Als de ramen worden opengezet, kan de temperatuur hierdoor (bij 30 graden omgevingstemperatuur) dalen tot 30 graden. Vaak is het aangenamer om een koudere temperatuur te hebben van bv 23 graden. Deze temperatuur is lager dan de omgevingstemperatuur waardoor een koelsysteem een lagere koudere temperatuur moet verzorgen. Er moet dus iets extra's worden gedaan, een airco inschakelen.

Continue koeling t.o.v. tijdelijke koeling

Een koelsysteem zoals in een diepvries of koelkast is ontworpen om continu te koelen (24u per dag), dit in tegenstelling tot methodes met ijswater (ijsblok als koudebuffer), verdampingstechniek (telkens water toevoegen) of bv. met stikstof koelen.

Ook een airco is een vorm van continu koelen, ondanks dat deze niet altijd aanstaat. De gebruiker bepaald immers wanneer de koeling geschiedt en niet een bepaald buffer.